تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی مرکز

 

 

تفاهم نامه علمی بین دانشگاه تورین ایتالیا و مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی    
     
     

 


لینک دانلود فایل