تماس با ما

آدرس : تهران - خیابان ولی عصر (عج) - جنب پارک ملت
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
ساختمان اصلی بیمارستان طبقه سوم  معاونت آموزشی

تلفن تماس: 23922287-021          نمابر: 22663292-021 
 
  وب سایت رسمی: http://international-unit.rhc.ac.ir/fa

Education.deputy@rhc.ac.ir

کد پستی: 1995614331